My Cart

Close

Free shipping

worldwide

Student discount

Login to Mecenat

Easy returns

Learn more

Terms & Conditions

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.poijana.com och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Poijana Fitness  AB, organisationsnummer 559062-8961 (”Poijana”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Poijana framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2

Poijana är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Poijana accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Poijana förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4

Poijana reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Poijana har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Poijana naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Poijana fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Poijana ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Poijana eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Poijana.

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Poijana:s Integritetspolicy, se här.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Poijana bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Poijana per e-post. Poijana uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Poijana:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Poijana. Om beställningen återkallas så kommer Poijana att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1

Poijana rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Poijana:s behandling av personuppgifter finns i Poijana:s Integritetspolicy.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Poijana om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Poijana misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Poijana rätt att stänga av dig. Poijana har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. Poijana har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Poijana. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Poijana eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Poijana förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 1. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Poijana kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Poijana i samband med kampanjen. Poijana förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Poijana skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Poijana:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Poijana rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

 1. ÅNGERRÄTT

7.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Poijana detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)

varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)

varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)

ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.3

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Poijana på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Poijana. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Poijana enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.6

Ibland kan Poijana erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.7

När Du ångrar ditt köp betalar Poijana tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Poijana erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Poijana rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8

Poijana betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1

Vissa av Poijana:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Poijana så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst här. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3

Poijana står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Poijana att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Poijana strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Poijana mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Poijana förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Poijana riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. LÄNKAR

Poijana kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Poijana:s kontroll, och webb-platser utanför Poijana:s kontroll kan länka till Sajten. Även om Poijana försöker säkerställa att Poijana enbart länkar till webbplatser som delar Poijana:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Poijana inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

 1. FORCE MAJEURE

Poijana ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Poijana inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Poijana dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Poijana rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Poijana förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Poijana har informerat dig om ändringarna. Poijana rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Poijana:s kundtjänst. 

13.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Poijana:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Poijana beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Företagsinformation

Poijana Fitness AB
Gränsvägen 108
163 52 Spånga
Sweden
Company Registration number: 559062-8961
VAT registration number: SE559062896101

Kontakta oss

We are always looking for ways to improve and would love to hear your opinions. Comments on our service, products and even new ideas to make your experience with us even better, are always welcome. You can let us know what you think by emailing our Customer Service Team on hello@poijana.com

Kundservice 
Operating Hours: M-F 09:00 am to 17:00 pm
Email: hello@poijana.com